-

Zbigniew

Artykuły użytkownika

Infrastruktura portowa i plany jej rozbudowy, projekty w zakresie żeglugi śródlądowej

Zdaję sobie sprawę, że jestem monotematyczny w temacie odbudowy śródlądowych dróg wodnych w Polsce.

Na stronie internetowej Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA odnalazłem informację, iż  w dniach od 6 do 8 marca br. odbyła się trzydniowa brytyjska misja handlowa w Polsce. Zorganizowana przez  Departament Handlu Zagranicznego Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie.

Przewodnie hasło misji brzmiało : "Infrastruktura portowa i plany jej rozbudowy, projekty w zakresie żeglugi śródlądowej". W misji między inymi uczestniczyli przedstawiciele polskich portów morskich (w tym wizyta studyjna w trójmiejskich portach) jak również Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródladowej, które przedsta ...

Zbigniew
25 marca 2019 16:03

50     1416    10

„Spółka Żeglugi Parowej na Rzekach Spławnych Królestwa hrabia Zamoyski et Compania”

Ponad rok temu rozmawiałem z Gospodarzem na temat żeglugi śródladowej na Wiśle. Nie miałem pojęcia, że temat jest istotny dla Niego. W marcu zeszłego roku byłem troszkę chory, bolała mnie stopa i nie mogłem chodzić. Pomyślałem sobie, a co tam przyjrzę się troszkę tematowi, nie wiedizałem, że Gospodarz też poswięcił uwagę temu zagadnieniu.

Zwykłe przedsiębiorstwo żeglugi śródlądowej

„Spółka Żeglugi Parowej na Rzekach Spławnych Królestwa hrabia Zamoyski et Compania”,

czy coś więcej ?

Przy omawianiu historii rozwoju żeglugi śródlądowej całkowicie pomijamy na naszej stronie internetowej www.zegluga-rzeczna.pl fakt, że jest ona również częścią systemu finansowego i bankowego. Nasza uwaga koncentruje się na budowie dró ...

Zbigniew
14 stycznia 2019 11:51

24     743    8

Stopień wodny „Niepołomice” na górnej Wiśle

W 1946 roku powstał projekt drogi wodnej Modrzejów-Kraków-Opatowiec o przepustowości 3 mln ton w jednym kierunku. W myśl tego projektu na Wiśle w rejonie Niepołomic miał powstać stopień wodny „Niepołomice”, który spiętrzałby wodę na potrzeby kanału lateralnego o długości około 25 km poprowadzonego doliną Drwinki w stronę ujścia rzeki Raby do Wisły. Na kanale miały powstać dwie śluzy; „Batory” w Woli Batorskiej i „Zielona” w Zielonej.

            W ramach tego projektu wybudowane zostały trzy stopnie wodne, które spełniają następujące zadania:

 - stopień wodny „Przewóz” ułatwia pobór wody dla kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie o ...

Zbigniew
23 października 2018 20:35

11     1225    12

Wisła Warszawska – zarys problemu i jego rozwiązania w aspekcie planów rządowych

W kwestii nazewnictwa przyjmuje się, że Wisła Warszawska to odcinek rzeki od miejscowości Karczew na prawym brzegu i Gassy na lewym brzegu w km 488 do miejscowości Skierdy na prawym brzegu i Łomna na lewym brzegu w km 539 biegu rzeki.

Szerokość koryta Wisły na południu miasta wynosi około 1 kilometra, na północy wynosi około 600-700 metrów. Na wysokości Mostu Śląsko-Dąbrowskiego występuje maksymalne przewężenie, gdzie szerokość rzeki wynosi tylko 350 metrów. Ten śródmiejski wąski odcinek Wisły, nazywany jest „gorsetem warszawskim” i ciągnie się przez około dziewięć kilometrów.

Powstanie zwężenia wynika z faktu, iż bezpośrednio po II wojnie światowej właśnie tutaj brzegi rzeki były miejscem wywózki gruzów i odp ...

Zbigniew
3 lipca 2018 17:39

21     1131    10

Strona 1 na 1.